Orchid tree

Oregano
OOOO
OOOO

QQQQ
QQQQ
QQQQ

UUUUU
UUUUU
UUUUU

Velvet leaf

VVVVV
VVVVV

XXXXX
XXXXX
XXXXX

ZZZZZ
ZZZZZ
ZZZZZ